Regie over Eigen leven

En het recht op een eerlijk proces

Representatie van autoriteit deskundigheid en waarheid

Rechters, officieren van justitie en advocaten en gedragsdeskundigen hebben mij luid en duidelijk te verstaan gegeven wat waarheid voor hen betekent. In de zaal, de rechtszaal, de zaal van waarheidsvinding waarin geoordeeld moet worden over goed en kwaad heeft de representatie van autoriteit deskundigheid en waarheid mij verteld wat waarheid voor hun betekent. Waarheid betekent voor deze mensen niet meer en minder dan de uitdrukking van macht. Dat is wat mij te verstaan is gegeven. Als dit mij te verstaan is gegeven, wat is de Nederlandse samenleving voor mij dan als geheel nog waard? Nu valt over waarde net als smaak niet te twisten, ik mag vinden dat de samenleving een slecht gecomponeerd muziekstuk is, ik mag vinden dat de samenleving het product is van representanten zijn van mensen die hun kunst eerst niet erkend zagen in de wereld van kunst, maar later wel in de politiek, daar kun je niet over twisten. Voor mij berust waarheid op het doen van mensen, wat we ervan maken. Het ziekelijk gestoorde van deze kwestie is wel dat de ziekelijk gestoorde de waanzin wantrouwen verwijt. Als representant van de waanzin is van twijfel over vertrouwen of wantrouwen geen sprake, dit soort ambtenaren zijn gewoon slechte componisten van muziek, slechte kunstschilders, die blijkbaar wel gehoor vinden als representatie van autoriteit deskundigheid en waarheid in de imaginaire orde van het rechtssysteem. Daar in het licht van een van de belangrijkste zalen in Nederland, de zaal van waarheidsvinding, de rechtszaal.

Mensen met een vaak onbewust sterke drang naar representatie van autoriteit deskundigheid en waarheid zijn de mensen met de minste luistervaardigheid. Het probleem wat zich hier voordoet is dat dit soort mensen geen macht over het teken uitoefenen, maar tegenovergesteld, het teken tot uitoefening van hun macht maken. Onzorgvuldig uitoefenen van macht gaat gepaard met een ernstige vorm van doofheid, (selectieve) morele verontwaardiging en niet te vergeten, achterbaksheid. Waar vind je deze mensen met een sterke hang naar representatie van autoriteit deskundigheid en waarheid het meest? Rechtbanken, politiek, geestelijke gezondheid? De bovenbouw van de samenleving? Waar moet die representatie van autoriteit deskundigheid en waarheid zich vervolgens op richten? Erkenning  van de ander? De ultieme beloning voor de representatie van autoriteit deskundigheid en waarheid? Natuurlijk krijgt rechter Wijers-van der Marcks een natte doos van strafjes uitdelen! Het Pieter Baan Centrum in november en december 2001. Goed gedocumenteerd. Ook op het Pieter Baan Centrum was er sinterklaasavond voor de onderzochte delinquenten. De medewerkers van het centrum gniffelend wanneer het sinterklaasgedichtje voor mij werd voorgelezen, want ik had sinterklaas te kakken gezet, maar met sinterklaas werd natuurlijk de rechter bedoeld. Oh wat leuk en grappig. Een onderzochte blijft toentertijd 6 werken in het centrum, ik werd net voor de kerst overgeplaatst naar de FOBA te Amsterdam. Ik mocht kerst vieren in het afvoerputje van het psychiatrisch gevangeniswezen. Een medewerker van het Pieter Baan Centrum vertelde mij dat wat het centrum betreft ik gewoon had kunnen blijven maar dat vanuit justitie anders was beslist. Kom op rechter Wijers-van der Marck, geef toe, je wordt botergeil van het uitdelen van strafjes! Het was toch heerlijk revanche te nemen omdat ik niet mee wilde werken? En al zat u niet achter de beslissing, het wrakingsverzoek staat op papier. Het staat zwart op wit op papier van het gerenommeerde instituut Pieter Baan Centrum, dat de ziel van de mens tot wetenschappelijk object kan reduceren, hoe ik in verhouding sta tot de filosofie. Voor zover is er nog wel iets aan waarheid geschreven! Als representatie voor kuddedieren zo belangrijk is, is het dan niet van belang eerst te kijken wat psychologie daarvan is? Laat duidelijk zijn dat behandelstrategieën in het Pieter Baan Centrum alleen, maar dan alleen mogelijk is met toestemming van de rechter!

Wat is de waarheid van een ambtelijk justitiële molen dat zichzelf niet verplicht voelt aan het eigen juridische systeem te voldoen? Welke motieven schuilen achter dergelijke representanten van autoriteit deskundigheid en waarheid? Waar komt deze lage moraal eigenlijk vandaan? Incompetentie? Het is zeker waar dat een een competent wezen in beginsel geen gebruik hoeft te maken van achterklap, leugens en achterbaksheid. Idealisten hebben naar mijn gevoel altijd vreemdsoortige verstandhouding met de wereld. Waar het verleden vast ligt en de toekomst voor ons openligt, is de reflectie van de idealist op het verleden iets dat openligt, interpretabel is, maar de toekomst volledig vastligt, universeel gemaakt, hun waarden, hun vrijheid wordt niet overgedragen aan het nageslacht, maar voor de eeuwigheid. Zal de toekomst een dergelijk verleden niet snel willen vergeten? Zal de idealist niet de eerste zijn die de morele verontwaardiging over de wereld uitkotst op het moment dat de wereld niet aan het ideaal voldoet? En is het niet de sterke drang naar erkenning van autoriteit deskundigheid en waarheid in combinatie met idealisme waarin de morele verontwaardiging ontaardt in vunzige meedogenloosheid?

Voorafgaand aan overplaatsing naar het Pieter Baan Centrum

Translate »

contact formulier