Regie over Eigen leven

En het recht op een eerlijk proces

Linkse indoctrinatie in de praktijk

Is er sprake van linkse indoctrinatie in Nederland? Als er sprake is van linkse indoctrinatie in Nederland, zouden we die dan niet het eerst vinden bij ons rechtssysteem en psychiatrie? Waarheid heeft in Nederland geen betekenis meer, waarheid is niet meer dan de effectuering van macht, de winnaar. Nu heb ik een probleem met een woord als waarheid, daarom ook onderscheid ik waar van waarheid. Waar is zoals we op een wetenschappelijke wijze naar de wereld willen kijken, zoals de wereld is, de wereld zoals deze noodzakelijker wijze aan ons voordoet. Als de toekomst van de wereld niet noodzakelijkerwijze voor ons ligt, dan ontsluit de waarheid zich in het moment van ons handelen, van ons doen, van ons maken van de wereld. Dit gaar altijd gepaard met de subjectieve beleving van hoe de wereld zou moeten zijn. David Hume heeft terecht al opgemerkt dat de mens vaak naadloos weet over te gaan van waarde naar feit. Van een rechtstaat, Nederland is geen rechtsstaat, verwacht je dat rechters oordelen op grond van feiten, op basis van waarheidsvinding spreekt de rechter een oordeel uit. Als voor de rechter het waar, de feiten, geen betekenis meer hebben, waarheidsvinding niet van belang is, dan is dus ook geen rechtstaat meer. Het rechtssysteem, het strafrecht, faciliteren ten behoeve van psychiatrische behandeling, dat is totalitarisme. Totalitarisme heeft altijd te maken met de collectieve geest, het collectieve handelen, het collectieve doen en laten. Op Sargasso.nl las ik een artikel dat de volgende uitspraak bevat:

De juridische wereld is over het algemeen conservatief, buitengewoon bureaucratisch en voor de burger tamelijk ontoegankelijk

Ons (straf)rechtssysteem is een imaginaire orde, een eigen wereld van tekens, waarin rechters, officieren van justitie, advocatuur, dat (tamelijk) ontoegankelijk is voor de burger.  Waar is het gevaar van coalitievorming niet groter dan in het rechtssysteem wat e hebben gecreëerd? Groot op het moment dat het rechtssysteem ook over het vermogen beschikt om zaken buiten de media te houden. Dat kan, als het rechtssysteem De morele verontwaardiging weet te wekken, uitsluitingsregels weet toe te passen en weet te voorkomen dat de waanzin, de psychiatrische patiënt een vertrouwenspersoon persoon krijgt dat zich inzet voor de belangen van de geïsoleerde patiënt dat uitgesloten is uit de communicatie. Zo kun je dus bewerkstelligen dat een zaak uit de media blijft, er zelfs voor zorgen dat de waanzin, de psychiatrische patiënt geen toegang krijgt tot de rechtsspraak. Als ik een eerlijk proces zou krijgen, zou ik getuigen mogen oproepen, vertrouwenspersonen bijvoorbeeld, zoals Stephan van Houtem bedrijfsarts voor VBI Huissen waar ik werknemer was en met een post traumatische stressstoornis ben vertrokken. Ik zou Marriele Papenburg van personeelsmanagement en Pim de Voort teonmalig manager  gedaagd hebben om uitleg te geven wat er op de werkvloer is gebeurd en welke opdrachten de reclassering heeft gegeven waardoor ik in een post traumatische stressstoornis. Ik zou mijn familie ter verantwoording hebben geroepen, mijn ex-partner Annelieke Bennink en ga zo maar door. ben beland.De baantjescarrousel in de is ook zichtbaar in de imaginaire orde van de rechtspraak. Zo is Britta Böhler opgewaardeerd tot hoogleraar advocatuur en ethiek en bijvoorbeeld Jouke Osinga heeft een baantje gekregen als officier van justitie. Niet zo leuk om te benoemen, maar het plaatje van de imaginaire orde van de rechtsspraak walt goed in het plaatje van Thierry Baudet wat ons wordt voorgeschoteld.

Wat is linkse indoctrinatie?

Kijk bijvoorbeeld eens naar ‘behandelstrategieën’ waarin het voetvolk, die niet te hoog mogen zijn opgeleid, opdrachten mee krijgen met betrekking tot gedrag naar de individuele patiënt. Het collectief gaat gezamenlijk de vermeende gestoordheid uit de waanzin verdrijven waarin representanten van autoriteit, deskundigheid en waarheid achter de schermen actief zijn. Dat verdrijven van de waanzin heb ik niet van mijzelf, maar gelezen uit een boekje waarin een psycholoog aan het woord was dat de verandering van tbr naar tbs bejubelde. Zo dicht staat dus rechtssysteem en forensische psychiatrie bij de inquisitie van heksen. 
Laten we echter beginnen bij linkse indoctrinatie zelf, wat is indoctrinatie? Het is eigenlijk niet wat we denken, zie een beschrijving op wikipedia indoctrinatie. Indoctrinatie begint namelijk bij informatie en informatieverwerking. Iemand die goed informatie kan verwerken zal in beginsel minder makkelijk beïnvloedbaar zijn, verkeerde informatie zal hij makkelijker in het informatieverwerkingsorgaan kunnen scheiden van goede informatie. Het voeden van verkeerde informatie heeft te maken dat de informatieverstrekker jou via onzichtbare lijntjes voor zijn doelen spannen. Langs de weg van het onbewuste probeert de informatieverstrekker jou te laten denken en gedragen dat hem tot nut is. Lukt de manipulatie om welke reden dan ook niet dan gaat dat vervolgens gepaard met straffen, sociale uitsluiting dreigementen en dergelijke zoals Wikipedia opmerkt. In mijn geval is Isolatiecel en dwangmedicatie daar een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook de lust van revanche van rechter Wijers-van der Marcks in het artikel representatie autoriteit, deskundigheid, waarheid. Een aantal andere maatregelen en voorbeelden zijn al genoemd zoals bijvoorbeeld valse beschuldiging van poging tot doodslag en er zullen er nog veel volgen. Ik zeg overigens niet dat deze rechter achter de beslissing zat, maar ik heb een wrakingsverzoek op papier staan, zij kan uitleg geven. Het sinistere en wrede aan deze zaak is dat justitie en reclassering geprobeerd heeft voor de TWEEDE keer mij achter tralies te krijgen door eerst mij een post traumatische stressstoornis toe te brengen om vervolgens druk uit te oefenen met als gevolg dat ik in een vlaag verstandsverbijstering iets gedaan zou hebben waardoor de schuld naar de waanzin gewezen kon worden. Had ik geen vrienden om mij heen gehad die mij stuurde, had ik geen vriendin gehad die mij uit Nederland haalde waardoor ik de situatie kon ontvluchten dan was ik vrijwel zeker weer in gevangenis of kliniek terecht gekomen. Dat was allemaal net op tijd, het onterechte ontslag bij VBI Huissen, waardoor ik in de financiële problemen terecht zou komen zou waarschijnlijk de laatste druppel zijn geweest. 

De link van dit artikel wordt ook naar rechtbank Zutphen en gerechtshof Arnhem gestuurd. Gezien alle beschuldigingen, namen die ik noem, het beledigen van een rechter, mag je aannemen dat dit ook wordt gelezen.

Wordt vervolgd

 

Translate »

contact formulier