Friedrich Nietzsche, ten-tonele-brengers en ontdierlijking

Voeg je koptekst hier toe Het is de onmogelijke taak van een monistische wetenschapper binnen een dualistische taal het monisme consequent te blijven doordenken. Zo zag  Friedrich Nietzsche het als zijn taak om zijn blik boven de horizon van het dier uit te tillen. De mens dat ontdierlijkt. Dat is een paradox, hoeveel zelfkennis de mens ook over […]

Friedrich Nietzsche; help uzelf, dan wordt u geholpen

Help uzelf, dan wordt u geholpen Het komt mij voor dat we lezen wat we willen lezen, we dat zien wat we willen zien. Zo komt het mij eveneens voor dat Nietzsche kenners dat lezen wat men wil lezen. Daarin ben ik geen uitzondering, Friedrich Nietzsche heeft daar ook een verklaring gegeven; Egoïsme is de […]

Friedrich Nietzsche en de eenzaamheid

Friedrich Nietzsche en de eenzaamheid Friedrich Nietzsche is onmiskenbaar een levensfilosoof, een filosofie dat geleefd moet worden; een filosofie van Zelf ondervinden, het Zelf ervaren, het Zelf doorleven. De eenzaamheid, een eenzaamheid van vrolijke wetenschap, een eenzaamheid van voorbij goed en kwaad, een eenzaamheid waarin de eenzame zijn religie opschrijft, zoals Friedrich Nietzsche met zijn […]

Friedrich Nietzsche en de wraakzuchtige volgelingen

Friedrich Nietzsche en de wraakzuchtige volgelingen Also sprach Zarathoestra, een boek dat veel filosofen niet in de smaak valt, je moet er ervan houden. Voor Friedrich Nietzsche was het onmiskenbaar zijn hoofdwerk waarin hij zijn leer en denken uiteenzet. Friedrich Nietzsche past de formule toe die goed werkt bij het geven van voordrachten; zeg wat je zeggen wilt, […]

Friedrich Nietzsche en de universele mens

Friedrich Nietzsche en de universele mens Instinct, overtuigingen en verlangens zijn de dirigenten van onze woorden en tekens. Zo wil het verlangen van de filosoof dat Friedrich Nietzsche een filosoof is, een taalvirtuoos, een filosoof met de hamer dat als een kunstenaar de waarheid als een beeld uit de rotsblok beitelt. Kan het anders dan […]

Friedrich Nietzsche en taal

Friedrich Nietzsche en taal Taal en betekenis horen bij elkaar, ik heb ervoor gekozen om taal en betekenis in twee delen uiteen te zetten.Wie het monisme van Friedrich Nietzsche heeft begrepen heeft nog niet de ogen van een monist, heeft nog niet de ogen van de vrouw, de vrouw die representatie is van natuur. Dit […]

Friedrich Nietzsche over betekenis

Oorsprong en betekenis.– Waarom komt deze gedachte telkens weer bij mij op en straalt zij voor mij in steeds bontere kleuren, dat vroeger de onderzoekers, wanneer zij op weg waren naar de oorsprong der dingen, telkens meenden iets van datgene te vinden wat van onschatbare betekenis was voor alle handelen en oordelen, sterker nog, dat men […]

Nietzsche’s monisme

Nietzsche’s monisme Het is moeilijk inzicht voor mij te krijgen waar Friedrich Nietzsche zich op dit punt bevond, maar het is niet de bedoeling eeuwig leerling van Friedrich Nietzsche te blijven. (citaat – Also sprach Zarathoestra) Het probleem van dualisme en monisme is dat we te doen hebben met twee verschillende taal, betekenissystemen. Een monist […]

De vorm loopt op de inhoud vooruit

De vorm loopt op de inhoud vooruit Vaak krijgt Friedrich Nietzsche het vooroordeel dat hij vrouwonvriendelijk is. Ik denk dat dit onterecht is en dat zelfs de academici de kunst van het ‘goed lezen’ niet verstaan. Deze algemene perceptie toont maar weer eens aan dat Friedrich Nietzsche algemeen zeer slecht begrepen wordt. Een vaak geciteerde […]