Het koude kille monster de Staat der Nederlanden

Het koude kille monster de Staat der Nederlanden Persoonlijk denk ik dat er een persoonlijk doel is in het leven, een doel een lange weg te gaan heeft, een weg zo lang dat dat deze op zichzelf niet tot nut is ten behoeve van het eigen lichaam: ‘Leer u zelf kennen’ is de hele wetenschap. […]

Geest en gelijktijdigheid

De constitutie van de geest is het gevolg van de veronderstelling dat denkinhoud volgt op hersenactiviteit. Volgt op wil zeggen dat er eerst hersenactiviteit moet plaatsvinden waarna vervolgens de denkinhoud geschied. Zo veronderstellen we eveneens dat bij een computer eerst de hardware in gang gezet moet worden waarna de software in werking treedt. Beide conclusies zijn onjuist want […]

Deskundigen dictatuur

Nederland een deskundigendictatuur Nederland is een deskundigendictatuur en alleen het zelfreinigend vermogen van een Franse revolutie kan ons nog helpen ons te ontdoen van de deskundigen. De guillotines moeten weer op de marktplaatsen staan. Te lang, al te lang is het vrede geweest. Waar te lang vrede is geweest perverteert de gevestigde orde in vriendjespolitiek […]