dagboek 10 februari 2021

dagboek 10 februari 2021 Bijna twintig jaar lang strijd ik om transparantie met betrekking tot informatieoverdracht bij justitie, reclassering en justitie. Deze instituties hebben met elkaar gemeen dat ze niet transparant zijn. Ik herinner mij nog een uitspraak van een gevangenisbewaarder  in Vught dat vol trots zat te verkondigen dat ‘justitie zich niet in de […]

dagboek 8 februari 2021

Dagboek 8 februari 2021 Als je twee advocaten in discussie ziet dan is het net alsof je naar een natuurwetenschappelijk debat zit te luisteren. Het geloof in de eigen imaginaire orde is los van dat het stuitend is een zeer gevaarlijke dogmatische denkwijze. Een dergelijk dogmatisch geloof maakt het dat een rechter Wijers-van der Marck of een extreem […]

dagboek 7 februari 2021

dagboek 7 februari 2021 Hoe zouden we de man kunnen verleiden tot een matriarchale samenleving? Seksualiteit! Als namelijk de man zich over één ding geen zorgen hoeft te maken is dat de man niet aan zijn trekken zou komen in een matriarchale samenleving. Jordan Peterson schijnt de mening toegedaan te zijn dat feminisering van de […]

dagboek 6 februari 2021

dagboek 6 februari 2021 Zoveel gedachtes komen de laatste 24 uur in mij op dat ik niet weet waar ik beginnen moet. Het Verlichtingsdenken heeft ons zowel de mensenrechten als de vernietigingskampen zoals Auschwitz bezorgd. Als we deze twee zaken aan de tegenpolen van de taal positioneren is de vraag welke factoren er nodig zijn […]

dagboek 5 februari 2021

dagboek 5 februari 2021 Het opmerkelijke van Friedrich Nietzsche is wel dat hij conclusies wist te trekken terwijl de evolutietheorie in de kinderschoenen stond en bepaalde kennis niet voorradig was. Friedrich Nietzsche trok een ongekend harde conclusie dat hem op veel kritiek is komen te staan; hij zag het kuddedier, een samenleving vol overbodigen, veel […]

dagboek 4 februari 2021

Een van de beste giften van een denker is het vermogen om jezelf te kunnen ondermijnen. Echter, wat ondermijnt zich hier? Hoe ben ik gevormd; welke aandeel heb ik daarin gehad? Het leven van Friedrich Nietzsche was als een boom, een zaadje dat ontkiemt, zijn takken in in de omgeving tot ontplooiing brengt waarin de vraag gesteld moet worden […]

dagboek 3 februari 2021

dagboek 3 februari 2021 Er is niets dat mij vreemdsoortiger voorkomt dan het a priori van de wereld; hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat het denken zichzelf een plekje buiten de logische ruimte zou kunnen verschaffen? De wiskunde is immanent met de natuur zelf, maar ik erken dat het moeilijk is om deze laatste […]

dagboek 2 februari 2021

Voeg je koptekst hier toe Het ergste denk ik dat ik in de afgelopen twintig jaar heb ervaren is hoe in 2000/2001 volkomen misbruik is gemaakt van de meest kwetsbare periode uit mijn leven die zich nota bene voordoen als mijn naaste, mijn partner, mijn familie; surmenage, overspannenheid. Overspannenheid misbruiken om mij ondergeschikt te maken […]

dagboek 30 januari 2021

dagboek 30 januari 2021 Er is in de wetenschapsfilosofie weinig zo eufemistisch dan de gedachte dat de waarneming theorie geladen is, veeleer is het zo dat de waarneming gevormd wordt door de taal die we spreken. Er zijn weinig zaken zo evident dat de levende natuur zich ontwikkeld door middel van middel tot doel; het hele lichaam […]

dagboek 29 januari 2021

Definitie van racisme; het onvermogen iemand aan te spreken op zijn ideeën. Hierbij is de definitie algemener dan het begrip zelf. Zo zou als een aap kon praten en hij betere ideeën zou hebben dan een Nederlandse ambtenaar ik meer waarde zou hechten aan de ideeën van een aap. Uiteindelijk gaat het om ideeën en […]