dagboek 18 januari 2021

dagboek 18 januari 2021 Geleidelijke evolutie, hoe lang heb ik wel niet geloofd in geleidelijke evolutie? Geleidelijk, hoe vanzelfsprekend kwam mij dit niet voor? Tegenwoordig komt mij niets zo vreemd voor als geleidelijke evolutie, wat bedoelen we eigenlijk als we spreken over geleidelijke evolutie? Er is niets dat zo tegen de logica indruisen als de […]

dagboek 15 januari 2021

dagboek 15 januari 2021 Ik probeer mij wel eens voor te stellen dat niet ik mijn leven van de afgelopen twintig jaar heb meegemaakt maar iemand anders en dat de persoon mij zijn verhaal verteld. Er zouden mij een aantal zaken niet geloofwaardig voorkomen, waarschijnlijk omdat ook ik het natuurlijk gedrag van mensen niet onderkent […]

dagboek 14 januari 2021

dagboek 14 januari 2021 De rol van de reclassering, reclasseringsambtenaar Jan-Arie van Weelie kan heel goed vergeleken worden met het stripverhaal van Astrix en Obelix de intrigant. Asterix en Obelix, De Intrigant Van meet af aan heeft justitie weten te voorkomen dat de partijen met elkaar in gesprek zijn gekomen en achter de schermen heeft […]

dagboek 13 januari 2021

dagboek 13 januari 2021 Welk een impact heeft de relativiteitstheorie gehad op onze ervaring met tijd en ruimte? Welk een gigantische impact heeft mijn ervaring ondergaan door de denk inhouden radicaal gelijk te stellen met de wereld? Ineens is duidelijk hoe de mens  de dingen, de imaginaire ordes, de  geboden en verboden en alles schept […]

dagboek 11 januari 2021

Het leven draait om doelen, bekijk de ogen van een dakloze; wazige ogen zonder doelen. Het meest lage doel lijkt mij toch om in zekerheid te blijven leven. Bekijk het eigen lichaam, het gereedschapmakende leven; het wil zich alleen voortplanten en voorbestaan, zo lang als het kan, desnoods over de rug van het eigen nageslacht; […]

dagboek 10 januari 2021

dagboek 10 januari 2021 Hoe de maan een zon werd – De wereld kan niet onafhankelijk van mijzelf bestaan. Toont de logische consequentie van het Newtoniaans wereldbeeld niet de megalomanie van de wetenschap aan? De wetenschap heeft als representatie van waarheid, deskundigheid en autoriteit de fakkel van het christendom overgenomen, maar eigenlijk is het zo […]

dagboek 9 januari 2021

dagboek 9 januari 2021 Is mijn eerste angst dat in mijn geesteswetenschap besloten ligt, niet dat de wereld mij geen andere mogelijkheid laat dan mijn waarde in de ander te leggen? Is de onmogelijkheid ervan om hier buiten te treden niet datgene wat als eerste feitelijk kan worden vastgesteld? En heb je deze angst niet nodig om […]

dagboek 8 januari 2021

dagboek 8 januari 2021 De dualistische wetenschap bestaat dankzij de metafysica, omgekeerd; een monistische wetenschap kan alleen bestaan zonder metafysica. Dit betekent in beginsel dat beide een eigen vorm van logica, een eigen taal bezitten. De wiskundige kan u zo vertellen dat de wereld volgens verschillende axioma’s afgebeeld kan worden. Naast de wiskunde van Euclides kunnen […]

dagboek 7 januari 2021

dagboek 7 januari 2021 Is de taalpurist niet de eerste die je zou moeten wantrouwen? Is taalpurisme niet in de eerste plaats de meest agressieve en perverse vorm van taalvorming, de meest agressieve taal totalitarisme, de strijd om het bestaan van de betekenis? Gesteld daarbij dat de taalpurist het ontbreekt aan iedere vorm notie met betrekking […]

dagboek 6 januari 2021

Ter linker zijde van de Nederlandse kudde heerst een euforisch gevoel, een eclatante overwinning; ‘Zwarte piet is dood’. Een parodie op Friedrich Nietzsches ‘God is dood’. Maar elk links rechtgeaard wetenschaps- of taalfilosoof zou verontrust moeten zijn; met hoe weinig wetenschappelijk bewijs is deze overwinning verkregen?   Zou niet elke rechtgeaarde wetenschapper niet eerst voor de […]