Geest en gelijktijdigheid

De constitutie van de geest is het gevolg van de veronderstelling dat denkinhoud volgt op hersenactiviteit. Volgt op wil zeggen dat er eerst hersenactiviteit moet plaatsvinden waarna vervolgens de denkinhoud geschied. Zo veronderstellen we eveneens dat bij een computer eerst de hardware in gang gezet moet worden waarna de software in werking treedt. Beide conclusies zijn onjuist want […]

Geestverwantschap

Geestverwantschap Groene eilanden in de oceaan, varend door een woeste zee, op de boot genaamd eenzaamheid; de rode morgenrood aan de horizon verkennend naar groene eilanden in de oceaan.  Is niet  elke geestverwantschap een boodschap in een fles, versteliefde, een boodschap in bloed geschreven, een boodschap het eigen vlees, wij gaan met de woorden de […]

Nietzsche over de eenzame

Friedrich Nietzsche; over de eenzame Friedrich Nietzsche over de eenzame “Maar levende metgezellen heb ik nodig, die mij volgen omdat ze zichzelf willen volgen – en wel daarheen waar ik wil.Een licht is mij opgegaan: niet tot het volk moet Zarathoestra spreken, maar tot metgezellen! Zarathoestra moet niet de herder en de hond van een […]

tegen de metafysica

Argumenten tegen het argument dat iedere kritiek op de metafysica zelf metafysica is  – Dit argument impliceert dat objectiviteit alleen dan mogelijk is wanneer het argument zelf buiten de fysica staat.  Dit is het gevolg  van het  gegeven dat je in een cirkelredenatie belandt op het moment dat je objectiviteit binnen de fysica vooronderstelt, immers […]