Over taal in wetenschap, media en filosofie

dagboek 5 februari 2021

Het opmerkelijke van Friedrich Nietzsche is wel dat hij conclusies wist te trekken terwijl de evolutietheorie in de kinderschoenen stond en bepaalde kennis niet voorradig was. Friedrich Nietzsche trok een ongekend harde conclusie dat hem op veel kritiek is komen te staan; hij zag het kuddedier, een samenleving vol overbodigen, veel te velen, overtolligen. Feit is dat hij met betrekking tot de evolutietheorie alle gelijk van de wereld had, hij sloeg de spijker op de kop.

Leidse studenten hebben met succes biergistcellen laten evolueren door het gedrag van de biergistcel te veranderen door ze andere suikers te laten eten. Voor deze evoultionaire gedragsverandering is misschien wel een miljard biergistcellen nodig, met andere woorden het overgrote deel van de biergistcellen zijn overbodig en dragen niet bij aan de instandhouding van de soort. Richard Dawkings heeft aangetoond dat evolutie in het individu gelegen zit, daarnaast hebben we te maken met groepsselectie. Biologische processen verlopen anders dan de levenloze processen; de zon trekt harder aan de maan door het massaverschil, uitgedrukt in wil tot macht is het bijzondere van het biologische proces dat de zon probeert haar macht te versterken. Het decadente organisme doet dit niet door zijn eigen massa te vergroten maar door de massa van de maan kleiner te maken. Zo leven we nu in een half totalitaire samenleving omdat de gevestigde orde, de symbiose tussen de socialist en de neoliberaal sinds de tweede wereldoorlog haar macht heeft lopen te versterken. Daar gebeurd iets opvallends! Vroeger waren het de zwakkeren, maar in dit geval de ouderen die als eerste het loodje legde; nu zijn het de ouderen die hun bankrekeningen goed gevuld hebben en goed voor hun oude dag hebben gezorgd en over de ruggen van de toekomstige generaties! Dat Friedrich Nietzsche weinig op had met de democratie, daar valt wat voor te zeggen; je wordt wat je bent, moeilijk valt te ontkennen dat hij het zaadje goed herkend had dat een boom is geworden!

Dat is ook wat ik heb ervaren met de psychiatrie en justitie, psychiatrische behandeling had niets te maken met persoonlijke groei, autonomie, mij ik versterken, maar precies het tegenovergestelde; mij als persoon verzwakken, naar beneden drukken, totdat ik hier in de goot zit zonder woning en toekomstperspectieven. En ook in dit totalitaire systeem van justitie geldt de wet alleen voor de burger, niet voor de ambtenaar en afhankelijk van de overtuigingen wordt bepaald of men wel of niet de wet toepast! De advocaten van Britta Böhler vinden in dezelfde periode dat Folkert van der Graaf een schouderklopje verdiend heeft omdat dit in hun straatje past, hun idealen verwoord, terwijl in mijn geval ik in de marginaliteit gedrukt wordt en twintig jaar door de overheid wordt getiranniseerd zonder dat de wet hoeft te worden toegepast. De middelmatige deskundigen hebben voldoende wetenschappelijke kennis in huis om mijn tante te misbruiken om mijn te sociaal te onderdrukken, want het spreekt voor zichzelf dat ik onbewust met niets anders bezig ben geweest om mijn eigen plekje op te eisen! Laat me gaan, laat mij met rust, binnen mijn persoonlijke levenssfeer wil ik mijn eigen waarden en normen doen laten gelden en ik haal mijn neus op, ik minacht de waarden en normen van de rechterlijke macht. Gezien dat de wet mij hierin niet kan tegenhouden, had rechter Wijers-van der Marck gewoon de wet toe moeten passen. De rechterlijke macht heeft van zowel inquisitie als klassenjustitie schuldig gemaakt, daar kun je als burger nauwelijks trots op zijn. Mij is bekend dat de psychologen van het gerecht veel leren van psychopaten en dat ze deze kennis in hun voordeel weten te gebruiken tegen al datgene wat hun onwelgevallig is.

Wij mensen kunnen niet anders dan ons door onze overtuigingen laten leiden en hoe wij onze overtuigingen kunnen inwisselen voor een redelijke mate van kennis bewijst de natuurwetenschappen, de wetenschap over de levenloze wetenschap; kennis waarmee we het gedrag van materie kunnen voorspellen; de deskundigen hebben niet kunnen voorspellen dat ik mij heb kunnen ontwikkelen. Dat konden ze ook niet omdat hun doel gelegen was in het onderdrukken, naar beneden halen, ondermijnen omdat ze zelf geen kracht hebben, onderontwikkeld zijn om zichzelf te verbeteren. We leven in een samenleving vol incompetente deskundigen die geen eigen kracht hebben, anders dan de ander te verzwakken; ijdele deskundigen die hun vruchten willen laten hangen aan de bomen van ons nageslacht in plaats ons nageslacht die autonomie te verlenen waardoor ons nageslacht boven ons en boven zichzelf kunnen uitstijgen. Mensen die tijdens en de jaren ’90 zijn geboren kunnen op geen enkele wijze ervaren hoe de wereld was voor die tijd, zij kunnen het verschil niet ervaren hoe autoritair de generaties zijn die zelf alle vrijheid hebben gehad! We zijn niet van dor hout? Je zou er brandhout van moeten maken! Ik heb mededogen met de jeugd, al hun fouten zijn bij voorbaat vergeven, moge ze de kracht vinden zich te verzetten tegen het gespuis van de gevestigde orde en hun eigen imaginaire wereld creëren.

Dan blijft de vraag over hoe het mogelijk is geweest dat Friedrich Nietzsche conclusies kon trekken zonder dat de voorradige kennis toen aanwezig was? Dat komt omdat Friedrich Nietzsche een andere bril heeft opgehad; een monistische bril! Het denken denkt altijd ergens naartoe en meestal is dat de self fulfilling prophecy, mijn overtuigingen hebben altijd gelijk! Mijn overtuigingen hebben altijd gelijk, altijd weet ik dat materiaal te vinden dat mijn overtuiging bevestigd! Heb ik meer reden nodig om aan mijn overtuigingen te twijfelen? Waar ik in ieder geval geen twijfels meer over heb is dat rechters in Nederland bepaald geen scrupules hebben om levens van burgers te verwoesten. Voor empathie moet je niet bij de rechter zijn.

Als de coronacrisis een ding aantoont is hoe weinig de oudere generaties opofferingsgezind zijn met betrekking tot de jongere generaties. Friedrich Nietzsche merkt terecht op dat een goed leraar alles opoffert met het oog op zijn leerling, inclusief zichzelf. Het is overduidelijk dat de oudere generaties, de leraren van vandaag precies het tegenovergestelde doen; een leraar offert alles op met betrekking met het oog op zichzelf, inclusief zijn leerling! Grondproblematiek is hoe we met egoïsme om moeten gaan, daar weet de rechterlijke macht alles van.

Ik zou een boek kunnen schrijven over bovenstaande net als Darwin, 30 pagina’s aan theorie en 700 bladzijdes om bewijs aan toe voeren. Misschien dat de toekomstige generaties daar wijzer van worden.