Over taal in wetenschap, media en filosofie

Voeg je koptekst hier toe

Het ergste denk ik dat ik in de afgelopen twintig jaar heb ervaren is hoe in 2000/2001 volkomen misbruik is gemaakt van de meest kwetsbare periode uit mijn leven die zich nota bene voordoen als mijn naaste, mijn partner, mijn familie; surmenage, overspannenheid. Overspannenheid misbruiken om mij ondergeschikt te maken aan de ander, te onderwerpen, slaaf te maken van de ander; wat is manipulatie anders dan de ander marionet te maken van je eigen doelen? Dat hier sprake is van onwetendheid, dat zal ik niet ontkennen; maar ik werd ‘psychisch behandeld’ door deskundigen, psychologen, psychiaters, reclasseringsambtenaren en die wisten precies wat ze deden. Het werd mij niet toegestaan om mijzelf even op de eerste plaats te zetten, het werd mij niet toegestaan om eerste even met mijzelf in het reine te zien komen, het werd mij niet toegestaan mijn eigen wereld weer helder te krijgen; en dankzij de deskundigen hebben we een dossier vol aantijgingen, valse beschuldigingen, verkeerde beeldvorming en manipulatie. Alleen vind de rechter het niet noodzakelijk om de wet toe te passen en mij een eerlijk proces te geven. Ik ben tot psychiatrisch patiënt gemaakt, buiten de communicatie en Rede geplaatst omdat de rechter zelf in de problemen komt omdat de rechter als deze de wet toepast, dus een eerlijk proces waarvan waarheidsvinding voorwaarde is van een eerlijk proces zowel rechter als advocaat nooit onafhankelijk zijn geweest en mijn rechten niet hebben gewaarborgd. Hoeveel bewijs moet ik leveren met betrekking tot de actuele situatie dát ik een asociale familie heb die mij van mijn leven en toekomstdromen heeft beroofd? Ik wil dit alleen maar achter mij hebben en vergeten.

Ik heb niet de hele wereld nodig, alleen mijn eigen persoonlijk levenssfeer waarin ik geen enkele vorm van overheidsbemoeienis wens. En het laatste wat ik wens is dat ik mijn lot in handen leg van de (reclasserings)ambtenaar: ‘Richard, het is als in Israël tussen de Joden en Palestijnen, als er één zich overgeeft is het weer vrede, als jij je nu overgeeft is het weer vrede’ en als beloning zag reclasseringsambtenaar een goede leraar in mij. Dit terwijl de gedragsdeskundigen en ambtenaren familie en omstanders aangezet hebben om valse verklaringen te overleggen. Wat is de psychologie hierachter? Ik kan niet wachten totdat de burger de gevestigde orde niet meer accepteert en de bom barst. We hebben een asociale overheid met een hulpverlening dat niet kijkt wat het de individuele burger nodig heeft maar zuiver kijkt naar het economisch nut, de economische waarde wat een individu de samenleving kan opleveren en laten je doodleuk voor je eigen manipulatie betalen. Een zelf respecterend mens kijkt wel uit om ambtenaar te worden, ik leen mij daar in ieder geval niet voor. We hebben de geweldige situatie in Nederland bereikt dat het loont om asociaal te zijn waarbij het motto van justitie is dat eerlijkheid het langst duurt; ik zit inderdaad al bijna twintig jaar lang te wachten eerlijkheid!