Over taal in wetenschap, media en filosofie

dagboek 24 januari 2021

Hoe drukt de mens zich uit in de materie? En als ik om mij heen kijk, is dan niet alles wat om ons heen gevormd is de uitdrukking van het denken? Hoe kan men denken dat deze denk inhouden niet meer in de gevormde materie aanwezig zijn? Ik bedoel, de denk inhouden op gelijke wijze als de materie zelf? ‘Een boek voor iedereen en niemand’, is het niet opmerkelijk dat er nog nooit een filosoof is geweest die ondertitel van Also sprach Zarathoestra begrepen heeft? Kan dergelijk filosoof nog anders denken dat er geen systematiek in de filosofie  van Friedrich Nietzsche zit? Nietzsche wilde niet begrepen worden, hij speelde zelfs de draak met ons; in Genealogie der moraal, toont Nietzsche zijn uitlegging van een voor hem goed gemunt aforisme. Geen filosoof dat in de gaten heeft dat Nietzsche je gewoon in de zeik zit te nemen! Een boek voor iedereen en niemand, een boek over kuddedieren en het individu. 

Er zijn een aantal posities die je met betrekking tot de kudde in kunt nemen. Je kunt in de cirkel, binnen, een wit of een zwart schaapje zijn. Je kunt ook buiten de kudde gaan staan en de witte of soms de zwarte schaapjes halal gaan slachten. Ik heb er alle vertrouwen in dat de huidige gevestigde orde haar macht zoveel door gaat voeren dat deze bom een keer barst. Je kunt ook mijn weg volgen; niemand meer zijn. Maar pas op; de rode en blauwe gifwormen zullen je aan alle kanter proberen te steken. Niemand meer zijn; anders gezegd; u bestaat voor mij niet meer! Want geloof mij; voor het kuddeschorem is er niets ergers dan dat haar bestaan wordt opgezegd. En toegegeven, velen dagen heb ik waardoor ik even de schaap wil wezen dat de kudde halal wil gaan slachten, veel momenten, grote beproevingen; echter grote doelen wil ik nastreven, ik wil zelfs het abstractum mens niet meer zijn; individu! Is dat geen vrolijke wetenschap!

Ach, hoe is dit allemaal zo gekomen? De ten-tonele-brengers van justitie en reclassering; de representanten van autoriteit, deskundigheid en waarheid en het gepeupel; mijn familie, ex-partner en alle andere overbodigen. Toen ik mijn eigen weg wilde gaan hebben de representanten precies het omgekeerde gedaan wat de goedwillenden voor ogen hadden; mij steeds verder afgedreven van de afgod Staat. Ach, hoe is dat gekomen? Vanwaar leeft de representanten van autoriteit, deskundigheid en waarheid in omgekeerd perspectief? Wat zijn dit voor machtsgeile honden? De ten-tonele-brengers; rechter Wijers-van der Marck, reclasseringsambtenaar Jan-Arie van Weelie, officier van justitie van Holland en al die andere representanten van autoriteit, deskundigheid en waarheid.

Wat is er mis met mijn egoïsme?

Ik wil!

Wat is er mis als ik de dingen zo wil hebben!

Waarom zou ik in een wereld, mijn persoonlijke levenssfeer,  van achterbaksheid, manipulatie, achterklap en dergelijke moeten leven? Omdat het de afgod Staat gewoon is? Ik zeg u; u bestaat voor niet, hoe verontwaardigd u ook bent, verontwaardigde mensen zijn de grootste leugenaars die er zijn, hoe vaak u ook uw bestaan ook aan mij kenbaar maakt; u bestaat voor mij niet langer!

🙂