Over taal in wetenschap, media en filosofie

dagboek 22 januari 2021

Je krijgt soms wel eens het idee dat in de psychiatrie de diagnose van narcisme niet meer gesteld hoeft te worden, standaard zou dat rechts in de bovenhoek van het formulier kunnen staan. Dat valt in het licht van het links totalitarisme in de psychiatrie natuurlijk wel te begrijpen. Zo vond psycholoog Henk Wullink het nodig om mij in 2001 met narcisme te diagnosticeren. Als dat vervolgens het beeld van mij is, dat natuurlijk tot stand is gekomen mede doordat mijn ex-partner Annelieke Bennink en tante Alie van Ede achter mijn rug om contact hebben gehad met deze psycholoog, waarom zou ik dan mij de vrijheid niet mogen nemen om de relaties te beëindigen? Je zegt namelijk nogal niet wat over de ander en juist bij een diagnose als narcisme is het goed de machtsuitdrukking te onderzoeken in relatie tot de spreker, het beeld waar de spreker naar verwijst en de omstandigheden. Met zekerheid kan ik zeggen dat er nog nooit mensen zijn geweest die mij als narcistisch hebben ervaren. De waanzin treedt vervolgens op dat mij de weg belemmerd wordt om mijn eigen weg te gaan, de ruimte te krijgen om mijzelf te onderzoeken de zaken weer op orde te krijgen. Er zit veel waanzin in de Rede. Het feit dat ik tien jaar zonder vorm van proces heb vastgezeten zonder dat mijn familie mij te hulp schoot zegt denk ik voldoende over mijn familie zelf. De deskundigen van justitie kunnen mij nog zoveel adviseren, dit zou ik nooit en te nimmer geaccepteerd hebben, om maar over narcisme te spreken! Als narcisme het beeld is wat je van mij hebt, dan kan ik mij geen betere reden bedenken om te zeggen dat hier de wegen gaan scheiden. Sowieso zou het nooit in mij opgekomen zijn om achter de rug om contact te hebben met een behandelend psycholoog, fatsoensnormen zijn bij mijn familie nooit aanwezig geweest. Geen dag heb ik spijt gehad van beslissing om met mijn sociaal netwerk te breken, ondanks alles is mijn leven zonder hun er veel beter op geworden.

Totalité et infini. Het totaliseren van de ander moeten we binnen de psychiatrie vooral doordenken met het Newtoniaans wereldbeeld waarop de wetenschap is gefundeerd; de universele mens. Juist daarin schuilt de kwaadaardigheid en agressie van de socialist. Juist in dit licht wordt het individu tot noodzakelijkheid gereduceerd. Juist doordat het instinct erop gericht is de ander te totaliseren huist juist het gevaar dat de ander tot noodzakelijk beeld van jezelf wordt gemaakt. Tel daarbij op de de mens nu eenmaal door egoïsme gedreven wordt en je snapt precies waar de schoen wringt, vooral als de deskundige socialist niet in staat is zijn ik voor zijn altruïsme te plaatsen. Macht en ego, daar houden socialisten niet zo van, maar het is ressentiment waarin de ander van zijn macht wordt beroofd, naar beneden wordt gedrukt, beneden de eigen middelmaat; hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen beter worden dan ikzelf? Welk zetje dien ik te geven wanneer ik mijn hele hebben en houden heb overgedragen aan mijn leerling waardoor ik hem boven mijzelf kan uittillen? Autonomie, zelfstandigheid, zelf denken? In 2008 heb ik door de psychologische oorlogsvoering bijna mijzelf van het leven beroofd; zoveel heeft rechter Wijers-van der Marck er voor over om ‘de regie over te nemen’! Ik ben nu van al mijn bestaansvoorwaarden beroofd, inclusief al mijn (grond)rechten, hoeveel geweld en lijden moet er nog plaatsvinden? De rechterlijke macht handelt uit eigenbelang dat lijkt mij redelijk helder. Substitueer zending voor activisme en je daaruit volgt vanzelf dat de moderne christen dezelfde ellende aan het veroorzaken is als de christen van weleer. De tekentaal wordt nu eenmaal gevormd door het instinct en dat evolueert nu eenmaal niet zo snel, teveel denkt de westerse mens dat logica daarin een dominante rol speelt.

Rob Jetten is een ten-tonele-brenger optima forma, bij deze relnicht kun je je oprecht afvragen of deze meneer überhaupt een binnenwereld heeft. Kijk naar zijn levenspraktijk in relatie tot het klimaatdilemma en je ziet in een oogopslag dat wat hij voor ogen nep is, beredeneerd, onecht, vals, gelogen is. Klimaat is voor relnicht Rob Jetten niet meer dan middel tot macht. Ik zou het geen tien minuten met hem in een ruimte volhouden. Toneelspelers. Rob Jetten wil ik eigenlijk maar op een plek vinden en dat is onder mijn schoenzool. Het levende bewijs dat de democratie alles behalve functioneert. Zet daar Thierry Baudet tegenover. Kijk elk gevestigd gezag verdient sterke weerstand en is Therry Baudet niet het levende bewijs van een totaal mislukte democratie? Want is Thierry Baudet niet het bewijs dat als we onze kinderen niet boven onszelf uittillen er geen gezonde weerstand is ten opzichte van de gevestigde orde? Is Thierry Baudet niet het levende bewijs van neergang en decadentie van de democratie? Is Lodwijk Asscher niet oorzaak van Thierry Baudet? Genoeg! Weg van de markt, weg van de grote stad. Weg van de rumoer, het gekrakeel, achterklap, manipulatie, veinzen en klaplopen. Maar liever dat nog, dan een bord voor je kop van de zakenman, want daar wordt ie alleen maar slechter van; het koopmansinstinct kun je de Nederlander niet ontkennen.

Help jezelf dan wordt je geholpen. De gedachte van Nietzsche hierachter is hoe je ervoor kunt zorgen dat het met ressentiment bezeten kuddedier de richting omdraait; niet alle onheil over de wereld uitkotst door de onverbeterlijke drang de ander te willen verbeteren, maar zichzelf probeert te verbeteren. De klimaathysterie bijvoorbeeld; het is niet zo moeilijk om in te zien dat de relatie gelegd dient te worden in minder mensen, minder economie, minder technologie, gedragsverandering, evenmin valt het niet zo moeilijk om in te zien dat je het klimaat niet los kunt zien van alle andere problemen die het menselijk doen veroorzaken; en natuurlijk ziet de socialist daarin niet de oplossing; immers dat druist in tegen de idealen en eigenbelang! Help jezelf dan wordt je geholpen. Geen twintig maar tien miljoen inwoners, daar zou we ons op dienen te richten. Ooit wel eens stil gestaan bij het gegeven dat er moment kan komen dat overbevolking wetenschappelijk vastgesteld kan worden? Dat daaruit noodzaak kan ontstaan? Je moet de toekomstige generaties daar maar mee willen opzadelen. Hypocrisie en eigenbelang gelukkig heeft de socialist een neoliberaal om naar te wijzen. Genoeg! Weg van de markt, weg van de grote stad.

Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis, hier komt de kwaadaardigheid van de deskundigen van justitie pas echt aan het licht. Inhoudelijk kwam psychiatrische behandeling voor een deel hier op neer; u weet wat er aan de hand is, wij weten wat er aan de hand is, en we weten beide dat wij ongelooflijk de fout in zijn gegaan, maar u zult accepteren dat hierover gezwegen wordt, dat hier nooit en te nimmer over gecommuniceerd zal worden en dat u zelfs het recht op een eerlijk proces onthouden zal worden. dit uit naam van rechter Wijers-van der Marck. En wat mij niet aan het verstand te brengen is dat rechter Wijers-van de Marck daar niet van bewust is geweest; een bijzonder minderwaardig en kwaadaardig mens. Er is maar één partij dat belang heeft bij de huidige situatie; de ambtenarij. Het duurt niet lang meer voor mijn grens is bereikt. Er zit veel eigenbelang in de Rede, wat zich uit in de waanzin die over de ander wordt uitgekotst, en daar krijg je een ptss van. Vanacht heb ik mijn zuster met een honkbalknuppel doodgeslagen, het was in gedachte, maar toch. Dat is de tegenreactie op de deskundige dat meent door de impasse heen te moeten breken, de wil doorbreken, uiteraard uit eigenbelang. Ik moet wel een goed stuurman zijn om door deze zee te varen en af te koersen naar mijn doelen; er is niets verkeerds aan haat, het is het doel wat het nastreeft, zonder deze levensenergie was had ik de rechterlijke macht niet overleefd en was ik in 2008 niet meer in leven geweest.