Over taal in wetenschap, media en filosofie

dagboek 8 januari 2021

De dualistische wetenschap bestaat dankzij de metafysica, omgekeerd; een monistische wetenschap kan alleen bestaan zonder metafysica. Dit betekent in beginsel dat beide een eigen vorm van logica, een eigen taal bezitten. De wiskundige kan u zo vertellen dat de wereld volgens verschillende axioma’s afgebeeld kan worden. Naast de wiskunde van Euclides kunnen er andere bestaan. Neem volgende metafysische vooronderstelling; ‘er bestaat een wereld onafhankelijk van mij’. Volgens mij denken de meeste wetenschappers die het Newtoniaans wereldbeeld volgen dat de wereld onafhankelijk van mij bestaat. Dat is echter tegen de logica, immers als de wereld noodzakelijkerwijze bestaat kan de wereld niet zonder mij bestaan en is de wereld er afhankelijk van mijn bestaan. Zou de wereld niet noodzakelijkerwijze bestaan, dan is het zo dat mijn bestaan afhankelijk is van de wereld en kan dus de wereld onafhankelijk van mij bestaan. Voor mij is er geen woord metafysica gevallen, echter de dualist zal opwerpen dat de logica zelf van metafysische aard is. Een geval van het a priori. Wie heeft er nu gelijk? De strijd kun je maar door één manier beslechten en dat is door te bewijzen dat de levende natuur niet volgens de universele mechanica van Newton werkt. Het experiment zal moeten uitmaken welke vorm van logica de levende natuur volgt. Gezien dat beide partijen de mechanische oorzaak kunnen aantonen hebben we te maken met een status quo. De dualist en monist in deze zijn als de hond en de kat die bij het kwispelen van de staart verschillende bedoelingen hebben, ze volgen immers beide een eigen logica. Voor de monist is dit een probleem omdat deze door de evolutie van de taal de maan is dat aan de zon loopt te trekken, immers de evolutie van het dualisme heeft een lange weg gevolgd. De filosofie van Spinoza is hopeloos mislukt; metafysica. De enige die goede aanzetten heeft gezet voor een monistische wetenschap is Friedrich Nietzsche. Voor de wetenschapper is Friedrich Nietzsche goed leesvoer, echter, hoe moet je Nietzsche lezen? Het probleem doet zich in de natuur eveneens voor. Een klein percentage aan grijze motten konden tijdens de industriële revolutie dominant worden, het is inderdaad zo dat overleving bepaald wordt door het kleine getal en probeer dat maar eens te onderbouwen met statistische gegevens? Het lijkt mij redelijk duidelijk dat dit een bom is onder de Newtoniaanse wetenschap van de levende natuur! Alleen een vrolijke wetenschap kan ons een andere blik op de wereld werpen. Willen we een monistische wetenschap dan moet het denken erop gericht zijn om alle metafysische vooronderstellingen uit de wetenschappelijke methode te verwijderen. Pas dan kunnen we een monistische logica ontwikkelen. Hoe doe je dat; door het equivalentieprincipe op denkinhoud en empirie toe te passen en daarmee de kloof tussen het rationalisme en empirisme te beslechten.

Zo is ook mijn dagelijks leven gevuld met de metafoor van de de maan dat aan het ambtelijk gespuis, de zon aan het trekken is om aan te tonen dat de kracht van de maan niet verwaarloosbaar klein is, anders zouden er immers geen wetten kunnen bestaan! Maar hoe pak je dat aan in een wereld waarin de mensen steeds kleinere radartjes worden in een steeds groter wordende klok? Door na te denken hoe de organisatie van justitie precies werkt. Bij moeilijke zaken, of zaken die zich tegen justitie keren wil je natuurlijk iemand of een aantal mensen hebben die de zaak over de jaren kunnen overzien. Gezien dat reclasseringsambtenaar Jan-Arie  van Weelie bovenaan de dagvaarding staat, waarvan ik mij nog steeds afvraag of de naam niet opzettelijk verkeerd is geschreven, zijn er voldoende reden om getuigen in deze zaak te horen. Ik heb acht advocaten gehad die ervoor gezorgd hebben dat er geen getuigen zijn opgeroepen! Inmiddels weet ik wel dat deze zaak opgelost gaat worden, immers rechter Wijers-van der Marck heeft uiteindelijk geen andere keus om het werk neer te leggen. En ander komt er een keer een moment dat ik een aanslag ga plegen voor de rechtbank te Zutphen. Dan mag rechter Wijers-van der Marck publiekelijk gaan uitleggen waarom ik dat heb gedaan. Zelf zie ik een goede toekomst tegemoet in Zweden, met een Zweeds paspoort, immers ik wens niet meer onder Nederlands gezag te staan, en de middelen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hoe makkelijk kan ik het voor rechter Wijers-van der Marck maken? Graag doe ik dit samen met mijn geliefde Terry Pont en de situatie noopt tot enige haast in het handelen. Belangrijk is dus in dergelijk geval dat je zelf de klok in zijn geheel kunt overzien! Het ambtelijk gepeupel kan denken dat het met mij een strijd om het bestaan van de betekenis kan voeren, maar dan moet het wel van goede huizen komen; met materieel overwicht kom je er niet alleen. Een goed informatieverwerkingsorgaan is daarbij onontbeerlijk.

 Als eenmaal alles je tot nut is krijgt alles de vrolijke toevallige hand van de kunstenaar. Als er ‘psychiatrisch behandeld’ wordt zonder wettelijke bevoegdheid, dan moet de advocaat gaan toneelspelen. Maar welke gevoelens er ook een rol spelen, je mag altijd behandeling weigeren. Als je dat doet, dan gaat men van alles proberen om ervoor te zorgen dat je wel gaat meewerken. Mij is in ieder geval nooit duidelijk gemaakt waarom ik zou moeten meewerken aan mijn eigen sociale onderdrukking en manipulatie? Een socialist in hoge positie is eigenlijk een megalomane persoonlijkheid die van mening is dat hij het gepeupel beschaving dient bij te brengen, dat denken overigens alle ambtenaren. Wat schuilt er echter achter alle etiquette van rechtszittingen? Onbeschaafde apen!  Ik moest vandaag denken aan Britta Böhler, ik vroeg mij af of ze niet toevallig het product was van het fokprogramma van de nazi’s? Moeilijk valt te ontkennen dat ze qua uiterlijk van zeer hoog Arisch gehalte is. Ik denk dat ze daar niet oud genoeg voor is, maar de gedachte maakt vrolijk en mijn verleden wordt als vanzelf zoals ik het hebben wil. Ik meen dat Mussolini ook een dergelijke gang in het leven heeft gemaakt, misschien is ze een wolf in schaapskleren of een schaap in wolfskleren. Bij die kuddedieren weet je altijd wat er in zit, maar nooit hoe het precies is verpakt. Mijn verleden moet een vrolijk verleden zijn, zo vrolijk als ik het wil hebben. Het toneelspel ging zo; is het mogelijk dat nationaal socialiste Helga Geerhart zich heeft kunnen ontpoppen als de socialistische advocaat Britta Böhler? U kent Helga Geerhart niet? ‘Allo ‘Allo! Ik vroeg Britta Böhler als advocaat en ze liet twee van haar schandknaapjes aanrukken; advocaat Ferschtmann en advocaat Jouke Osinga. Advocaat de heer Ferschtmann heeft wel iets van herr Otto Flick en Jouke Osinga was zijn hulpje Engelbert von Smallhausen.