Over taal in wetenschap, media en filosofie

dagboek 4 januari 2021

Een goede slaap doet wonderen, een vrolijke slaap staat garant voor een vrolijke morgen. Het denken van Schopenhauer maakt je depressief, vrolijke wetenschap hebben we nodig! We kunnen ons als mens ontplooien, je kunt je als individu ontwikkelen, boven jezelf uitstijgen, en vooral we kunnen vrolijk zijn! Vrolijk wordt je van het moment dat je niet meer gevaarlijk omkijkt, kunt lachen om het ambtelijk gespuis, vrolijk wordt je als je weer als een kind naar de wereld kijkt. Je kunt je overal ontwikkelen; je kunt door een bewaarder van een gevangenis in elkaar geslagen worden en vervolgens door een veinzende huichelachtige gevangenisdirecteur twee weken in een isolatiecel worden gegooid, maar ook daar kun je je ontwikkelen, ook daar kun je de wereld leven. Ook daar kun je leren om fluitend door het leven te gaan, fluitend, jazeker; fluitend! Kan een gluiperig stuk vreten als rechter Wijers-van der Marck mij iets in de weg staan? Nee! het enige wat ze kan is mij enige wijsheid van het leven bijbrengen! Willen we niet allen ons een glimp gunnen boven de horizon van het dier om vervolgens weer terug te dalen om dit dier een vrolijke blik te gunnen? Is het geen plicht aan jezelf, als burger, om in beginsel autoriteiten en deskundigen te haten? Is dit gespuis in beginsel niet wat overwonnen moet worden? Want hebben we niet te maken met een onoverbrugbare tegenstelling tussen collectief en individu? Want wat mij als individu tot nut is, is dat andersom ook voor de autoriteiten; de ten-tonele-brengers? Is het niet in beginsel zo dat deze ten-tonele-brengers jou tot nut van henzelf probeert te maken? Schuilt er niet achter elke woord van deze deskundigen een groot leugen; het algemeen belang? Het is in mijn belang dat het collectief goed functioneert, omdat daarin het individu kan functioneren! De wereld stroomt; zouden we daar niet ons recht kunnen opeisen waartoe, waar-naar-toe het stroomt? Begint het zo wil ik het hebben niet eerst van uit jezelf, het perspectief waarop je naar de wereld kijkt? Waarop, van bovenaf, beginnen we niet allen in het kikvorsperspectief om de wereld in de nadagen vanuit een helikopterperspectief te zien? Maar wat houdt ons een leven lang in het perspectief van-onder-af? Datgene wat we in beginsel moeten leren haten! Is niet elke leraar dat zijn leerling onthoudt hem te haten een leraar dat zijn leerling onder hem houdt, hem zijn leerling een leven lang zijn leerling laat zijn? Haat mij, een overwin mij! Haat is maar een woord, maar de energie die daarachter uit ontspringt, laat deze de goede weg op stromen. Niet het middel, maar het doel waartoe het stroomt dient te worden beoordeeld.

Twintig jaar lang hebben de rechters van het gerecht van Kafka mij het leven zuur gemaakt, maar ik word een vrolijke jongen, een vrolijke wetenschap is wat we nodig hebben en een gezonde haat. Een haat dat zegt; zo wil ik het hebben! Nooit heb ik mijn eigen boosaardigheid onderzocht, liever loog ik tegen mijzelf, maar zit er niet in elk instinct boosaardigheid; Ik, ik wil, ik wil mijn wereld? Ik wil de macht en regie over mijn persoonlijke levenssfeer? Maar de haters van het individu, de gedragsdeskundige, reclassering, justitie, premier Rutten, eisen zelfs dat kleine stukje vrijheid van je op! Leer ze te haten! Juist de autoriteiten hebben hebben de grootste bevrediging en macht om dier te blijven; zouden wij ons zelfs geen grotere doelen moeten stellen? Individu worden? Is het niet de machteloze die met zijn imaginaire wraak geen ander middel heeft dan de ander machteloos te maken; is de schenkende niet die macht verleent? Is de machteloze niet in de eerste plaats de man dat zelf geen scheppende natuur in-zich-heeft, en de vrouw van haar macht beroofd heeft? Zoals de vrouw via de zij-ingang de moskee binnentreedt, treedt het gevoel, de natuur, de zij-deur van de Verlichting binnen!  Zou ik niet elk mannelijke fysieke kracht willen inwisselen voor scheppende natuurlijke macht?

IK wil vrij zijn, zeg IK, WIJ kunnen u daarvoor gebruiken, zeggen WIJ; en u WIJ denken dat u mijn vrijheid met veinzerij en manipulatie u tot WIJ gebruik te kunnen maken? Een ambtenaar denkt toevallig mij als hoer te kunnen gebruiken dat voor mijn diensten nog zelf betalen moet ook? Zelfs een pooier van een hoer staat nog hoger dan de grootste pooier van Nederland; rechter Wijers-van der Marcks! Een eerlijk proces is het enige wat ik nodig heb! Hoe laag sta je als rechter als je in die positie een burger een eerlijk proces onthoudt? Gesteld moet worden een aap dat steelt is ook zeer succesvol, de leider van een groep aap dat steelt, dat neemt, maar kun je een aap dat geen taal en betekenis heeft dat verwijten? Misschien verwijt ik rechter Wijers-van der Marck teveel…….

En waarom zou ik verwijten, is niet elke dag dat je verwijt er een teveel? Begint niet elke vrolijke dag zonder verwijt?

Het is zonder meer een feit dat fout gedrag loont, andersom betekent ten goede trouw zijn dat dit tegen je kan keren. De vraag is inderdaad hoe het kan dat het moraal fout tot slecht kan waarderen? Wanneer is iemand een slecht mens? We hebben allemaal onze slechte dagen in het leven, wanneer je ziek bent, wanneer je kwetsbaar bent, of bijvoorbeeld wanneer je overspannen bent. Dagen dat je afhankelijk bent van het goede in de mens van de ander. Al mijn gedrag van 2000 tot 2002 valt direct af te leiden tussen mijn overspannenheid en de omgevingsfactoren, dat leidt geen enkele twijfel. Na detentie en psychiatrische behandeling van drie maanden wist men het zo ver te krijgen dat ik in een ptss belandde.  De zaken staan zwart op wit op papier, voor iedere advocaat zou er voldoende vragen te stellen zijn, voldoende reden om getuigen te dagen. Niemand is tijdens de rechtszittingen verhoord. NIEMAND! Nu is het als probleem als volgt. De rechterlijke macht zou moeten erkennen dat tien jaar detentie is gebruikt ten behoeve van psychiatrische behandeling. Het probleem echter daarvan is dat dit het probleem van de advocaat, officier van justitie en de rechterlijke macht nog tien keer groter maakt! Want laten we eerlijk zijn, hoe kan je in dat geval nog weg komen met een standaard verhaal als; ‘er was sprake van een tunnelvisie’? Dat gaat niet hé? Op zijn hoogst kan rechter Wijers-van der Marck zeggen dat de blinddoek in dit geval niet blind maakte maar de liefde. Op zich zelf valt daar nog iets voor te zeggen, Annelieke Bennink. Maar gesteld nu dat rechter Wijers-van der Marck geen tunnelvisie was aangepraat in verband met een psychiatrische aandoening, zou ze deze vorm van behandelen dan ook aanvaard hebben? Een berichtje, een mailtje, een telefoontje, een bezoekje misschien? Nee, niet u rechter, maar mevrouw Bennink! Maar er was natuurlijk sprake van gelijkschakeling, of liever onderschakeling. Want daarom is er bijna twintig jaar geen contact tussen mij en de betrokkenen geweest; wat heeft u rechter Wijers-van der Marck met de gevoelens van Annelieke Bennink van doen!

Het sociaal netwerk als middel tegen mij gebruiken, u weet wel rechter mevrouw Wijers-van der Marck, u heeft er een dossier aan proces verbalen van de politie vol van! De beschaving van een samenleving meten wij af aan hoe we de psychiatrisch patiënten behandelen. Wat zijn eigenlijk de cijfers van het gemiddeld aantal patiënten dat boven zichzelf uitgetild worden? Echt beter gemaakt worden, zelfstandige individuen worden. Nee, de psychiatrie scoort daarin niet goed, of niet; arbeiders heeft het gezag nodig, mensen die het vuile werk opknappen en het voordeel daarvan is dat er evenmin veel geïnvesteerd hoeft te worden, nietwaar? Geef mij één argument waardoor mijn ex-partner, mijn familie en andere omstanders baat hebben bij de huidige situatie? Er is toch maar één partij dat baat heeft bij deze situatie! De ambtenaren, nietwaar?