Over taal in wetenschap, media en filosofie

dagboek 1 januari 2021

Ik geloof weinig in de rationele vermogens van de mens, het mag voor de wetenschapper een weerzinwekkende gedachte zijn, maar logica speelt in het vormingsproces maar een zeer betrekkelijke rol; de strijd om het bestaan van de betekenis. Neem voorspellende taal als uitgangspunt en je ziet hoeveel strijd om het bestaan van de betekenis wordt gevoerd. 

Mijn oudjaar heb ik in een hotel gevierd met wat xtc pillen. Ik ben geen drugsgebruiker maar zo af en toe een keer een pil of een paddenstoel heeft op mij een goede therapeutische werking. Het is zonder meer waar dat xtc een zeer positieve invloed heeft op de lichamelijke ervaring; alles voelt lieflijk, zacht en teder. Voor mij is xtc alles behalve een partydrug, juist in een rustige beschermde omgeving ervaar je de positiviteit van het lichaam. Ik denk dat ik het nog graag een keer wil proberen met een vrouw, het komt de erectie niet ten goede, maar het strelen….seksualiteit, heeft seksualiteit niet alles met wil tot macht van doen? Is seksualiteit niet in beginsel de macht van de vrouw? Is niet de seksuele vrouw op straat niet in de eerste plaats de machtsuitdrukking van  de vrouw op mij? Ik vind het heerlijk! Met welk een omgekeerde blik moet iemand als Therry Baudet tegen de wereld aankijken? Wordt niet elk denken dat zich verhoudt als een tegenover de wereld uiteindelijk ook een tegen? Tegen het lichaam, tegen de natuur? Is niet elke wereldreligie, of het nu het christendom is, de islam, het socialisme tegen de vrouw, tegen de natuur? Jazeker, het socialisme, bij uitstek het socialisme, want zij zijn zo gekend tegen macht, mijn afkeer komt mij in hoge mate voor door het ontbreken van zelfervaring, het genot van macht, het genot van het egoïsme, het genot van het lichamelijke; het is ik dat de wereld zo wil hebben, het is niet de vraag hoe we egoïsme uit de wereld kunnen helpen, de vraag is hoe je egoïsme op een positieve wijze kunnen inzetten. Alleen door jezelf zo de vraag te stellen ervaar je ook hoe de socialist in zijn middelmatigheid de ander onder zichzelf drukt; een goede leraar zorgt ervoor dat zijn leerlingen geen leerlingen van hem blijven. Een leraar tilt zijn leerlingen boven zichzelf uit. Het paradoxale ligt hierin besloten dat als ik een leerling al mijn kennis heb overgedragen, wat is dan de maat dat de leerling boven mij uitgetild wordt? Zelfontplooiing! Hoe zorg je ervoor dat je leerling een zelf draaiend wiel wordt, een zelf scheppend individu?

Ik ben 52 jaar en nog steeds heb ik grenzen die er niet zouden moeten zijn; seksualiteit. In de seksualiteit ervaar ik mijn opvoeding, ervaar ik hoe zelfs op deze leeftijd mijn seksualiteit nooit in positieve zin heb kunnen ontplooien; ‘Gij zult’. Energie stroomt, agressie stroomt, seksualiteit stroomt, frustratie en genot stromen en wie dat wil stoppen zal altijd mismaakte mensen maken. Panta rei. De energie moet ergens naartoe, in het beste geval weet je ook waartoe. Bij uitstek is de psychiatrie, het hele overheidsapparaat van vandaag een industrie des doods. Een industrie tegen het worden, tegen de natuur, tegen het lichaam, tegen het instinct, tegen scheppende natuur en daarmee ook tegen de vrouw, immers de vrouw is scheppende natuur, barende van nieuw leven. Wat is een hulpverlener dat zijn macht botviert op zijn patiënt, een reclasseringsambtenaar Jan-Arie van Weelie op zijn cliënt. Een machtsuitoefening dat als enige doel heeft tot onderwerpen? Een narcist pur sang; is een woord als narcisme een machtsuitoefening op zichzelf? Het valt mij vaak, te vaak op dat die mensen die veel deze term gebruiken, zelf grote narcisten zijn, juist vanwege het doel van het gebruik van deze term. Het moet gesteld worden, zelden heb ik vies en gluiperig kaboutertje meegemaakt als de reclasseringsambtenaar Jan-Arie van Weelie. Iemand die met een kanon schiet op een mug en als de rattenvanger van Hamelen iedereen met zijn woorden betoverd weet, een manipulator eerste klas. De wereld was beter af geweest wanneer ik hem van de wereld had af geholpen.

Komt het ressentiment niet het best naar voren bij de moslima dat zegt dat ze zich onvrij voelt wanneer ze ziet hoe wellustige mannen naar de westerse vrouw ziet gluren? Daarom draag ik een hoofddoek! Maar zegt ze dan niet eigenlijk, ik zal de mannen straffen? Gij zult, een totale omkeer van de machtsuitoefening, de zelf castratie van de vrouw; de moslima dat zich van haar eigen seksualiteit onthoudt, geen macht meer kan ondervinden van haar eigen vrouw zijn, haar macht van haar vrouw zijn niet meer in de macht van de seksualiteit kan ervaren, anders dan Gij zult, een vrouw met mannelijk instinct; een vrouw dat de mannelijke spreekwijze geheel en al tot het eigenlijke lichaam van de vrouw heeft gemaakt. Waarschijnlijk vind je de meest geëmancipeerde vrouwen onder prostituees, vrouwen die het zelfbewustzijn ervaren van de eigen macht. Ik moet zeggen dat Kim Holland mij jaloers maakt, een vrouw in een moeilijker situatie als ik als man, dat zij haar seksualiteit volledig vrij kan beleven, ongeacht dat ik iets anders van mijn seksualiteit zou willen maken. We worden gedreven door instinct, de man wordt gedreven door het instinct dat zijn eigen nageslacht wil veiligstellen; is het huwelijk niet in de eerste plaats een gevangenis voor de vrouw? Ik kan mij geen logische reden vinden waarom een vrouw zou willen trouwen, anders dan wat Therry Baudet verkondigt dat de vrouw overmant wil worden, maar ligt de grens niet daar waar je als vrouw inboet aan eigen macht? Over deze grens; wordt deze vrouw geen man! Een vrouw dat zich laat vormen door de man, een vrouw wordt met mannelijk instinct? Therry Baudet weet weinig van vrouwen, dat is iets wat zeker is. Maar aan de overzijde, is de linkse feminist niet de vrouw met de zweep, de vrouw aan de kant van de man? Het laatste restant van mannelijk instinct in de vrouw? Hoeveel generaties moet het duren eer de vrouw de taal spreekt van haar natuur? Is de hele seksuele revolutie (revoluties bestaan niet, het spreken volgt de principes van de evolutie) niet hopeloos onderuit gegaan dankzij de socialist; de vrouw is baas in eigen buik, wat heeft dat met gelijke rechten van doen? Welk egoïsme moet er ten grondslag liggen aan het gegeven dat de vrouw zichzelf dit egoïsme niet aan zichzelf mag opeisen? Ik haat socialisten, in de grond van mijn hart, er is niets mis met haat, deze energie dient op haar doel beoordeeld te worden, wat wil het naar zijn hand zetten, waartoe dient het streven van de haat. Woorden doen rare dingen met mensen, het Ik wordt onder het denken ingevoegd alsof er iets bestaat dat mij bestendig is, het denken moet ergens vandaan komen, is het denkt niet voldoende? Is ‘het’ niet al teveel? Is de hulpverlener niet de eerste om zijn tegenstander, zijn patiënt of cliënt als ‘het’ te zien, als object dat door zijn handen gevormd moet worden; je wordt pas een beter mens als je de hulpverlener gaat leren haten. Help uzelf, dan wordt u geholpen. Een vrouw zou moeten leren dat ze door de man niet geholpen wordt, maar dat het niet meer dan haar huissloofje is. De man betaald, de vrouw betaald, nu weten we waarom prostitutie het oudste beroep van de wereld is.