Over taal in wetenschap, media en filosofie

Help uzelf, dan wordt u geholpen

Het komt mij voor dat we lezen wat we willen lezen, we dat zien wat we willen zien. Zo komt het mij eveneens voor dat Nietzsche kenners dat lezen wat men wil lezen. Daarin ben ik geen uitzondering, Friedrich Nietzsche heeft daar ook een verklaring gegeven; Egoïsme is de wet van de perspectivistische gewaarwording. Zorg voor u zelf, dan wordt u geholpen. Ik lees zeker niet alle Nietzsche kenners, dat wordt mij alt menselijk, sowieso wil ik geen ruis van de ander als het gaat om mijn eigen denkprocessen, goed denken heeft weinig met veelheid van informatie van doen, maar het interpreteren van kwalitatieve informatie. Ten opzichte van dertig jaar geleden is er iets veranderd op de arbeidsmarkt, een explosieve groei van specialistische banen; mensen worden steeds kleinere radartjes in een steeds groter wordend uurwerk, de tijd komt nog dat de mens straks niets meer weet. Het systematische in het denken van Friedrich Nietzsche zit vaak in hetgeen wat men niet wil lezen; Zorg voor uzelf, dan wordt u geholpen. Om het monisme van Friedrich Nietzsche te begrijpen die je als een koe te leren lezen, overschakelen van een dualistisch taalsysteem naar een monistisch taalsysteem vereist een omzetten van velen, velen betekenissen. Maar ook als je het systematische in het denken van Friedrich Nietzsche wil herkennen dien je als een koe te leren lezen; de fysiologie van het werken van de taal. Zorg voor uzelf, dan wordt u geholpen, heeft dat niet iets met ressentiment van doen? Heeft het iets te doen met het perspectivistische? —-ik, jij, wij- morgenrood- voorbij goed en kwaad—- Heeft het iets met het kuddedier van doen, de tribalist?

 Ressentiment, persoonlijk denk ik dat Friedrich Nietzsche ten onrechte gewezen heeft op de verjoodsing als oorzaak van het ressentiment van de westerse samenleving. Er is namelijk maar één mogelijke oorzaak van het ressentiment, dat is de man! De man is namelijk zelf geen scheppende natuur, het is de man dat gedreven wordt het egoïsme het zaad van zijn voortplanting bij de vrouw te penetreren. De man penetreert, de vrouw neemt. De levende natuur heeft velen voorbeelden met betrekking tot matriarchale en patriarchale collectieve structuren. Het is het mannelijk instinct dat op het andere is gericht.