Over taal in wetenschap, media en filosofie

De constitutie van de geest is het gevolg van de veronderstelling dat denkinhoud volgt op hersenactiviteit. Volgt op wil zeggen dat er eerst hersenactiviteit moet plaatsvinden waarna vervolgens de denkinhoud geschied. Zo veronderstellen we eveneens dat bij een computer eerst de hardware in gang gezet moet worden waarna de software in werking treedt. Beide conclusies zijn onjuist want beide vindt gelijktijdig plaats. Software vindt niet in de computer plaats maar in onze hoofd, procedures. Die procedures vinden gelijktijdig plaats met betrekking tot de hardware van de pc. ‘Wat’ maakt software wat het is? De causale samenhang is de interactie mens met het ding, dat wil zeggen hoe mens zichzelf in het ding stopt, wat wil zeggen dat mens zijn lichaam uitbreidt in het ding/materie. Op het moment dat ik een computer in gebruik neem is het ding/materie niet langer een ding buiten mij maar is het ding mijn lichaam. Als er sprake is van gelijktijdigheid, dan is er eveneens geen geest, immers elke gedachte inhoud is lichaam. Domein x volgt op domein y, maar domein x vindt gelijktijdig plaats met y. 

——–

De imaginaire orde christendom fungeert op dezelfde wijze als de imaginaire orde Nederland. God substitueert zich naar het land Nederland, zoals de christen gelooft in God, zo gelooft de Nederlandse in Nederland. Maar net als dat God alleen bestaat in ons denken, bestaat Nederland eveneens alleen in ons denken. Omdat God de dezelfde sociale functie heeft als Nederland is Nederland het teken waaromheen religie wordt getransformeerd op dezelfde wijze God het teken is waaromheen religie wordt getransformeerd.