Regie over Eigen leven

En het recht op een eerlijk proces

Manipulaties in de psychiatrie is een bewustzijn spel, het helpt de patiënt geen meter verder. Als ik naar de psychiatrie stap, wil ik inzicht over mijzelf, wil ik inzicht over mijzelf in relatie tot mijn omgeving, wil ik weten wie ik ben, wat mijn kwaliteiten zijn, wil ik weten wat mijn waarden en normen in het leven zijn, wil ik weten wat ik verwacht van sociale relaties. Daar waar ik de regie over mijn leven verloren heb, wil ik regie over mijn leven kunnen voeren, baas over mijn eigen levens, kapitein zijn op eigen schip. Ik wil mijn eigen identiteit ontwikkelen in plaats dat de ander mijn identiteit bepaald. Een goede psychiatrie is een psychiatrie dat de patiënt zichzelf laat ontdekken, de patiënt begeleid en helpt met zelfkennis, een patiënt helpt inzicht te verwerven waar zijn sterke en zwakke punten liggen, een patiënt helpt met zelfontplooiing, er voor zorgt dat de patiënt kapitein wordt op zijn eigen schip.

Een psychiatrie dat gebruik maakt van manipulatieve behandelingsstrategieën is in beginsel een sociaal onderdrukkingssysteem. Een psychiatrie dat regie over het leven van de patiënt wil hebben. Een psychiatrie dat controle en invloed wil uitoefenen op het doen en laten van de patiënt en invloed wil hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. Een dergelijke psychiatrie is een totalitaire psychiatrie.

Psychiatrisch manipulatieve behandelingen zijn om verschillenden redenen problematisch. Vanuit wetenschappelijk perspectief veronderstel je dat je het gedrag, het doen en laten van de patiënt kunt voorspellen. Als gedragsdeskundige ga je ervan uit dat je kunt voorspellen hoe hij zich in de toekomst zal gedragen, maar met de manipulatie ga je er ook vanuit welke beslissingen de patiënt over zijn leven zal gaan nemen. Psychiatrisch manipulatieve behandelingen zijn ethisch problematisch. Een psychiatrisch manipulatieve behandeling maakt de patiënt tot object van handelen, in plaats van een gelijkwaardig mens met een subjectieve beleving dat vrije keuzes maakt in zijn leven. Een manipulatieve behandelingsstrategie wil zeggen dat je de patiënt wilsonbekwaam acht voor de keuzes die de patiënt in zijn leven maakt.

Een belangrijk argument voor de politie, officier van justitie en rechterlijke macht in 2001 om de juridische regels niet toe te passen en mij in de gevangenis te laten behandelen, was omdat men vond of dacht dat ik beschermd diende te worden tegen mijzelf. Dat wil zeggen dat men mij wilsonbekwaam achtte. Echter, het feit dat er noodzaak was om de patiënt zijn rechten te ontnemen, om de rechtsregels niet toe te passen, doet al de vraag stellen of de patiënt zelfs met een psychische disfunctioneren niet voldoende wilsbekwaam is? Wat is een rechtssysteem waard als politie, officier van justitie en rechterlijke macht niet op de eigen rechtsregels ‘vertrouwd’?

Wat is een psychiatrische manipulatieve behandeling? Het betreft een behandeling waarbij de behandelaar doelen stelt met betrekking tot behandeldoelen buiten het bewustzijn van de patiënt om. De behandelaar beïnvloedt de patiënt, leidt de patiënt naar het behandeldoel door middel van onzichtbare draadjes van het verschil in bewustzijn. De behandelaar maakt de patiënt  tot marionet, Pinokkio, waarin de patiënt als een Pinokkio door de behandelaar gestuurd wordt.

Manipulatie in combinatie met sociale uitsluiting: Een middel om te voorkomen dat de patiënt een eerlijk proces krijgt

 

 

Translate »

contact formulier