evolutie van toekomstvoorspellers

Evolutie van mijn stoornis

Charles_Darwin_1880-219x300 evolutie van toekomstvoorspellers

Charles Darwin

Dit weekend werd mij de vraag gesteld of ik in de natuur één voorbeeld kon geven waarin in de natuur leidt was van ‘monocultuur’? Kan evolutie leiden tot een monocultuur, is dan de vraag?

Mijn persoonlijke kritiek op Darwin zou zijn dat hij zijn principes achter de bron van het leven heeft geplaatst, de bron van het leven is volgens mij divergentie en de principes van Darwin zouden hier uit verklaard moeten worden in plaats van andersom.

Wat ik ook denk is dat de natuur door de tijd heen strategieën (heeft) ontwikkeld dat dit divergentie principe versterkt, dat wil zeggen dat soorten steeds beter in staat zijn om te divergeren.

Ik denk ook dat je dat kunt aantonen door het soort-begrip te benaderen, het soort begrip komt door de evolutie steeds meer onder druk te staan doordat verschillen binnen de soort steeds  groter worden.

Ik probeerde tot een voorbeeld te komen.

Schilpadden die maken een nest op het strand met daarin honderden eieren. Vervolgens verlaat de schildpad het nest en investeert niet meer in de nakomelingen. Zoogdieren verblijven een langere periode bij de ouders waarbij er sprake is van ‘informatieoverdracht’. Het opvallende is ook dat de productie van nakomelingen drastisch afneemt.

Een andere kritiek op Darwin is dat de wisselende omstandigheden zo groot zijn dat het onmogelijk zo kan zijn dat alle soorten zich ontwikkelen over periodes van velen jaren (honderdduizend, miljoenen). Er moeten principes zijn die het aanpassingsproces vervorderen en aanpassen = divergentie. Laat ik het duidelijker naar voren brengen, op het moment dat een nakomeling zich aanpast aan de omgeving met als gevolg dat het een andere vorm krijgt als de ouder dan is er sprake van divergentie. Dat aanpassen hoeft overigens niet het gevolg te zijn van ‘veranderende omstandigheden’, ook in gelijkblijvende omstandigheden zullen soorten divergeren, dat maakt het mijn inziens onhoudbaar om te kunnen spreken van ‘natuurlijk evenwicht’ in de natuur. Dat is een fabeltje. We leven maar honderd jaar, ik denk dat je een redelijker beeld zou verkrijgen van de realiteit als een je een film van de plek zou maken waar je staat  en dat over een miljoen jaar en dat vervolgens afspeelt met de snelheid dat je het in tien minuten afspeelt (probeer het voor te stellen, het is een gedachte experiment).

Wat is nu het voordeel om minder nakomelingen te produceren ten faveure van over een ‘nieuwe vorm’ van informatieoverdracht? Bepaalde vorm van informatieoverdracht wordt van genotype voortgezet naar het fenotype. Sociale interactie als bron van informatieoverdracht. Deze interactie is op zichzelf al weer niet nieuw want het voorbeeld van de schildpad hierboven heeft ook al een vorm van sociale interactie ontwikkeld, namelijk geslachtsgemeenschap dat in voorgaande soorten niet aanwezig waren namelijk de eencelligen waarbij divergentie moest ontstaan uit celdeling. Ik besef dat er meerdere verklaringen mogelijk zijn, maar wat mij in ieder geval helder voor ogen staat is dat als ik een holistische benadering toepas en ik betrekt  het de informatieoverdracht door opvoeding met bijvoorbeeld operante conditionering dan zie ik ineens een heel groot voordeel, namelijk dat nakomelingen de operante conditioneringen van de ouder direct kunnen opnemen. Los van dit voordeel zou ook een principe van zuinigheid wel eens belangrijk kunnen zijn voor het succes van deze evolutionaire strategie.

De volgende link geeft een mooie verklaring van geslachtsgemeenschap in de evolutie: filosofie.nl – verklaring van seks in de evolutie en geeft meteen een goede reden om religieuze academici niet meer serieus te nemen. We moeten van het gif van de religie af in plaats van het in willen sluiten en integreren in de samenleving.

Om de film van een miljoen jaar nog maar een keer af te zien in tien minuten, het principe van ‘trail en error’ verlaten of te combineren met het principe van ‘toekomstvoorspellen’, want dat is wat er aan ten grondslag ligt, heeft grote voordelen in het in standhouden van de soort. Betrek dit op een niche, dus een geheel aan verschillende soorten die deze principes, beter strategieën hanteren dan is een niche in het geheel in staat sneller te divergeren, ik denk dat dat het is wat je ziet als je de evolutie van een miljoen jaar in tien minuten afspeelt. Doe dit over een periode van 3 1/2 jaar en je zult zien dat het inderdaad zo is dat met de tijd een steeds snellere divergentie tot stand wordt gebracht.

De mens is de vrucht van miljarden jaren evolutie, de vrucht van het toekomst voorspellen.

Mijn antwoord op de vraag is dus nee! Divergentie staat aan de bron van de evolutie, dus diversiteit is eigen aan de evolutie. Het is in mijn optiek zelfs zo dat evolutie strategieën ontwikkelt die divergeren zelfs bevorderen, de diversiteit zal zelfs toenemen. De fout die echter gemaakt wordt is die diversiteit te zien binnen het geheel van soorten. Geheel in lijn met de theorie van Dawkins moet je deze diversiteit gaan onderzoeken binnen een soort, wat ik nu beweer is dat naar mate evolutionaire strategieën toenemen zullen ook de verschillen binnen een soort toenemen waardoor het soort begrip steeds meer onder druk komt te staan.

schilderen-katrien-Geijsteren3-300x228 evolutie van toekomstvoorspellers

Lange tijd heeft evolutie in de psychologie een nare bijsmaak gehad maar naarmate we verder verwijderd raken van de Tweede Wereldoorlog heeft evolutie in de psychologie weer de interesse teruggekregen. Als je nu de gevolgen van de gegevens hierboven verbind aan het werkterrein van de sociaal deskundigen dan heeft dit ver en verstrekkende gevolgen. Nadenken over evolutie vergt een ENORME nuancering en gevoeligheid in begrijpen van evolutie. Het ging fout bij Hitler toen hij evolutie gelijk ging stellen met ‘het recht van de sterkste’. Ons overheidsapparaat, de juristen, de sociaal deskundigen, die zitten nog steeds in het nazi-gedachtegoed  van classificeren en uitroeien. Zo lang je geen mechanische oorzaken kunt vinden moet je voorzichtig zijn met het benoemen van oorzaken. Moet je met dit soort ambtelijk tuig samen willen leven? Ik dacht het niet.

Verder lezen:

Wiki Charles Darwin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *